کنفرانس پرستاری

21 آذر سال 1397
کنفرانس پرستاری

این جلسه با حضور مددجویان برگزار شد و در مورد علل و درمان پیشگیری سرطان پستان توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد .دلایل ایجاد و گسترش سرطان پستان و روش های درمانی متناسب با آن بررسی شدند و به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد .

عضویت در خبرنامه