کنفرانس پرستاری

23 آذر سال 1397
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد بیماری آسم و علل ایجاد آن و نحوه درمان آن توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان داده شد و دلایل ایجاد و گسترش آسم و روش های درمانی متناسب با آن بررسی شدند . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی و مراقبتی لازم به مددجویان داده شد .

عضویت در خبرنامه