مراسم ورود به سال جدید و روز زن

10 خرداد سال 1396
مراسم ورود به سال جدید و روز زن

در این جلسه ضمن عرض تبریک سال نو برنامه های سال جدید مرکز نیز اعلام شد ، و همچنین درخواست های مددجویان در خصوص تغییر برنامه های سال جدید مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مراسم ضمن بزرگداشت جایگاه زن هدایایی به مادران تقدیم شد .

عضویت در خبرنامه