کاردرمانی

4 تیر سال 1397
کاردرمانی

در این جلسه سرکار خانم همتی شروع به نوشتن خصوصیات مثبت و منفی افراد حاضر در جلسه جهت بالابودن self awarness و نسبت به الویت بندی مددجویان در خصوص افراد مهم زندگی کردد .

عضویت در خبرنامه