جلسه گروهی کاردرمانی

29 آبان سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

آموزش روش های تصویر سازی ذهنی جهت کنترل افکار و ذهن در جهت درمان انواع ترس ها و فوبی ها انجام ، و در پایان نیز روش های آرام سازی عضلانی جهت ایجاد relaxation  ارائه شد.
 

عضویت در خبرنامه