جلسه گروهی کاردرمانی

11 آذر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

این جلسه از کاردرمانی با موضوعات ادامه مباحث قبلی و تقویت مهارتها برگزار شد .

عضویت در خبرنامه