جلسه گروهی کاردرمانی

28 دی سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه تکنیک های جلسات قبل مرور و آموزش داده شد ، و در پایان نیز روش های self-control و مهارتهای relaxation و mindfulness نیز انجام شد .
 

عضویت در خبرنامه