جلسه گروهی کاردرمانی

15 اسفند سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه ازافراد حاظر خواسته شد با استفاده از تکنیک های تصویر سازی مثبت ذهنی  تصورات مثبت داشته باشند و پس از آن از ذهن به جسم منتقل نموده و احساس ایجاد شده را نوشته و در مورد آن توضیح دهند .
 

عضویت در خبرنامه