کاردرمانی

17 مرداد سال 1396
کاردرمانی

دراین جلسه از گروه درمانی که با حضور سرکار خانم مطهری راجع به افزایش مهارت های جرأت ورزی ، افزایش اعتماد به نفس ، شناخت افکار مثبت و منفی راجع به خود صحبت شد بسیاری از مددجویان نسبت به آگاهی از خود و شناخت بیشتر خود مطلع شدند .

عضویت در خبرنامه