جلسه گروهی کاردرمانی

7 شهریور سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

جلسه گروهی کار درمانی در این هفته با موضوعات : افزایش خود آگاهی ، بهبود مهارت بیان خود و احساسات ، افزایش اعتماد به نفس ، بهبود مهارتهای self - control انجام شد .

نتیجه و ارزیابی این جلسه به شرح ذیل می باشد :

1 ) self - expression

2 ) self - control

3 ) لزوم توجه به رعایت و حفظ ظاهر علی رغم مشکلات زیاد

 

عضویت در خبرنامه