جلسه گروهی کاردرمانی

15 مهر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه از گروه کاردرمانی درمورد موضوعات ذیل صحبت شد : 

1 )  فصل بعدی بخشی از کتاب راز با موضوع کنترل سلامتی با استفاده از کنترل فکر و استفاده از افکار مثبت

2 ) بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل گفته شده و ارائه راه حل
 

عضویت در خبرنامه