اردوی فرهنگی معنوی

29 تیر سال 1395
اردوی فرهنگی معنوی

 

شرکت جمعی از مددجویان مرکز در اردوی زیارتی امامزاده علی بن جعفر(ع) جهت افزایش روحیه ی معنوی در تاریخ 95/04/28

عضویت در خبرنامه