ورزش صبحگاهی

20 تیر سال 1396
ورزش صبحگاهی

 ورزش صبحگاهی بصورت روزانه در محوطه مرکز جهت تخلیه انرژی و افزایش روحیه برای انجام امور درمانی انجام می شود .
 

عضویت در خبرنامه