آموزش حقوق شهروندی

30 مرداد سال 1396
آموزش حقوق شهروندی

در این جلسه که توسط خانم افرادی برگزار شد ، نکاتی راجع به نحوه ی ملاقات و معرفی به دیگران به عنوان شنونده یا گوینده مطرح شد و مددجویان نسبت به جلسه ، بازخورد مثبت نشان داده و تجارب خود را در زمینه روابط اجتماعی با یکدیگر در میان گذاشتند .

عضویت در خبرنامه