تلاوت قرآن کریم

18 خرداد سال 1396
تلاوت قرآن کریم

در این جلسه جزء دوازدهم قرآن مجید تلاوت شد .

عضویت در خبرنامه