طرح رمضان و سلامت

4 تیر سال 1396
طرح رمضان و سلامت

در این ماه بازدید مددجویان ویزیت با حضور مسول فنی محترم مرکز جهت بررسی وضعیت مددجویان و پایش تیم ویزیت انجام شد ، و بمناسبت روز اکرام و اطعام به مددجویان نیازمند نذری اهداء گردید و همچنین تلاوت قرآن کریم انجام شد که در پایان  جوایزی به مددجویان فعال در این حوزه تعلق گرفت .


عضویت در خبرنامه