بازدید مسئولان هلال احمر از مرکز

14 تیر سال 1395
بازدید مسئولان هلال احمر از مرکز

برگزاری جلسه مفاهمه بین مرکز سلامت ایرانیان و ریاست محترم اداره کل هلال احمر سمنان و معاونین درمان و داوطلبان به منظور پیش نویس قرار داد همکاری دوجانبه


عضویت در خبرنامه