گروه درمانی آقای اباذری

28 مهر سال 1395
گروه درمانی آقای اباذری

در این جلسه در مورد قابلیت تغییر برداشت ها از مشکلات و چارچوب آنها صحبت و نشان داده شد که برخی از این برداشت ها ناشی از شرطی شدن و حساسیت فردی می باشد و می توان این حساسیت ها را تغییر داد .

عضویت در خبرنامه