گروه درمانی آقای اباذری

4 اسفند سال 1395
گروه درمانی آقای اباذری

در این جلسه در مورد شیوه های رفتاری شادکامی صحبت شد . و روشهای تسهیل شادکامی در زندگی روزمره معرفی گردید ، همچنین تکالیف مربوط به این مبحث ارائه شد .

عضویت در خبرنامه