معنویت درمانی خانم دکتر قوشچیان

12 مهر سال 1395
معنویت درمانی خانم دکتر قوشچیان

تاثیر سبک زندگی سالم و تغذیه : بر اساس یک سری روش های غلط سبک زندگی ، اثرات سوء جسمانی و روانی با گذاشتن : 1) جایگزین روغن های مناسب 2) عدم مصرف سرخ کردنی های غیر مفید 3) کنترل چربی و فشار خون .

عضویت در خبرنامه