بیان اجزای 4گانه بعد سلامت

12 مرداد سال 1395
بیان اجزای 4گانه بعد سلامت

در این جلسه به تفسیر سلامت معنوی بعنوان بالاترین بعد سلامت,ارتباط سبک زندگی اسلامی ایرانی با سلامت معنوی و مذهبی و همچنین ارتباط آرامش روحی-روانی و سلامت جسمانی با سلامت معنوی پرداخته شد 

عضویت در خبرنامه