معنویت درمانی خانم دکتر قوشچیان

28 اردیبهشت سال 1396
معنویت درمانی خانم دکتر قوشچیان

صحبت در رابطه با : 1) سبک غذای سالم و رعایت بهداشت غذا و تغذیه در هنگام مصرف و نقش آن در سلامت روان 2) شناسایی طبع های بدنی مختلف و اثرات مفید و مضر مواد غذایی مرتبط با این طبع ها جهت افزایش فعالیت روان در زندگی مددجویان .

عضویت در خبرنامه