کلاس تئاتر

26 تیر سال 1396
کلاس تئاتر

در این جلسه متن نمایشنامه برزخ در شش و شش دقیقه و شش ثانیه به صورت پیشنهادی توسط بازیگران خوانده شد و پس از خواندن متن در مورد چگونگی تمایل به کاراکتر ها و نحوه رسیدن بازیگران به نقش ها تشریح و تبیین گردید .

عضویت در خبرنامه