کلاس تئاتر

3 مرداد سال 1396
کلاس تئاتر

کلاس تئاتر دو روز در هفته توسط مربی محترم جناب آقای باقر آبادی برگزار می شود . در این جلسه تحلیل متن نمایش ، روخوانی متن نمایش ، آسان سازی ، صحیح خوانی دیالوگ لحن بیان ، ودر پایان تحلیل برخی شخصیت های نمایش انجام شد .

عضویت در خبرنامه