کلاس تئاتر

16 مرداد سال 1396
کلاس تئاتر

در این جلسه از کلاس تئاتر در مورد افزایش اعتماد به نفس و امیدواری صحبت ، و در پایان تمرین و روخوانی متن نمایشنامه انجام شد .
 

عضویت در خبرنامه