کلاس تئاتر

28 مرداد سال 1398
کلاس تئاتر

شروع مجدد کلاس تئاتر با تمرینات حرکات کششی بدن ، اصوات و بیان و تمرین بر روی چند نوع حس قصه سازی  و در پایان نیز تمرین با عروسک و حس و دیالوگ ها و شناخت فضای عروسک ها انجام شد .

عضویت در خبرنامه