کلاس تئاتر

11 مرداد سال 1395
کلاس تئاتر

اين جلسه به بحث بيان در تئاتر مطرح شد كه با آوا وصداهاي مختلف ،ريتم و اهنگ كلام چگونه بیان شود

عضویت در خبرنامه