تئاتر درمانی

3 شهریور سال 1395
تئاتر درمانی

موضوع: ادامه مباحث مربوط به فن بیان
در این جلسه تمارین مربوط به حرکات فک و صورت وبینی,تمرین بیان کلمات و جملات با حالت های مختلف حسی, تمرین تنفس هوازی, ارائه یک نمونه نمایش نامه و راهکارهایی برای نحوه خواندن و تمرکز کردن روی آن و مباحثی در مورد تغییر دید مطرح شد.

عضویت در خبرنامه