کلاس تئاتر

2 آبان سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه ادامه مبحث تمرینات بدنی انجام و دورخوانی متن تایید شده شروع شد .

عضویت در خبرنامه