کلاس تئاتر

9 آبان سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه ادامه مبحث دورخوانی نمایش نامه انجام شد .

عضویت در خبرنامه