کلاس تئاتر

16 آبان سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه ادامه مبحث دورخوانی نمایش نامه انجام شد .

عضویت در خبرنامه