کلاس تئاتر

23 آبان سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه نیز ادامه مبحث دورخوانی نمایش نامه انجام شد .

عضویت در خبرنامه