کلاس تئاتر

3 آذر سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه نیز ادامه مبحث دورخوانی نمایش نامه انجام شد .

عضویت در خبرنامه