کلاس تئاتر

7 آذر سال 1395
کلاس تئاتر

در این جلسه مددجویان جهت تمرینات بدنی و میزانسن به حوزه هنری استان رفتند و تمرینات را شروع کردند .

عضویت در خبرنامه