کلاس تئاتر

11 خرداد سال 1395
کلاس تئاتر

سومین جلسه تئاتر توسط سرکار خانم ذوالفقاری باموضوع ادامه روند ارتقاء تمرکز با انجام تمرین برگزار گردید .

عضویت در خبرنامه