کلاس تئاتر

25 مرداد سال 1395
کلاس تئاتر

در ادامه ی مبحث قبلی مربوط به لحن بیان مباحثی مطرح و تمارین آوایی انجام شد.

عضویت در خبرنامه