اردو تفریحی / زیارتی امامزاده قاسم (ع)

22 اسفند سال 1396
اردو تفریحی / زیارتی امامزاده قاسم (ع)

همراهی تعدادی از مددجویان به اردو تفریحی / زیارتی خارج از شهر امامزاده قاسم (ع) جهت افزایش روحیه معنوی مددجویان .

عضویت در خبرنامه