اردو تفریحی / زیارتی آرامگاه شیخ علاء الدوله

24 اسفند سال 1396
اردو تفریحی / زیارتی آرامگاه شیخ علاء الدوله

همراهی تعدادی از مددجویان به اردو تفریحی / زیارتی خارج از شهر آرامگاه شیخ علاءالدوله جهت افزایش روحیه مددجویان و ورود به سال جدید .


عضویت در خبرنامه