اردو امامزاده علی ابن جعفر (ع)

9 مرداد سال 1396
اردو امامزاده علی ابن جعفر (ع)

بردن مددجویان به اردو زیارتی امامزاده علی ابن جعفر (ع) بمناسبت دهه کرامت جهت بزرگداشت این دهه ، تقویت و افزایش روحیه معنوی مددجویان و آمادگی مددجویان در ادامه روند درمانی


عضویت در خبرنامه