اردو زیارتی امامزاده اشرف

4 مهر سال 1396
اردو زیارتی امامزاده اشرف

همراهی مددجویان به اردو زیارتی امامزاده اشرف جهت : 1) ورود به ماه محرم 2) افزایش روحیه معنوی و تاثیر آن بر سلامت روان

عضویت در خبرنامه