اردو فرهنگی موزه حضرت

11 بهمن سال 1396
اردو فرهنگی موزه حضرت

همراهی مددجویان به اردو فرهنگی موزه حضرت ( گرمابه پهنه ) جهت ترویج فرهنگ در حوزه اهمیت آثار باستانی و ابنیه تاریخی بین مددجویان و افزایش اطلاعات عمومی در رابطه با بناهای تاریخی استان سمنان

عضویت در خبرنامه