اردو تفریحی / زیارتی امامزاده چهل تن درجزین

8 اسفند سال 1396
اردو تفریحی / زیارتی امامزاده چهل تن درجزین

همراهی مددجویان به اردو تفریحی / زیارتی امامزاده چهل تن درجزین جهت افزایش روحیه معنوی و تخلیه روان جهت ادامه روند درمانی .

عضویت در خبرنامه